eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej witryny
  2. Czy właścicielem certyfikatu jest Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
  3. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
 • Bezpieczna bankowość internetowa - dowiedz się więcej
 • Bezpieczny komputer i telefon - dowiedz się więcej
 • Bezpieczne kontakty - dowiedz się więcej
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile, telefony zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Nie wchodź na stronę logowania, korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail, SMSem lub za pośrednictwem komunikatorów;
 • Podawaj hasła wyłącznie, aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe, systemowe i przeglądarkę;
 • Instaluj tylko legalne oprogramowanie;
 • Pamiętaj o prawidłowym wylogowaniu się z usługi;
 • Bank nie udziela wsparcia klientom bankowości elektronicznej z wykorzystaniem usługi zdalnego pulpitu;
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikat

Jeśli coś budzi Twoją wątpliwość lub nie działa tak jak powinno, jak najszybciej skontaktuj się z bankiem pod numerem HelpDesk Bankowości Elektronicznej 65 572 50 27, 65 572 20 37 lub Call Center SGB 800 888 888